Insinööriistä lasketellahan jos jonkinmoista leikkiä, joku vois sanua jopa ammattikiusaamiseksikin. Minen siihen syyllisty koskaan. Naamakirjas leviää kulovalakian lailla seittemän vuatiahan (muka) Teron ainekirijootus insinööriistä. Siinä se haluaa isoona tulla inssiksi, ku se on hauska homma ja heleppua. Sen takia nykyysin on palijo inssiä ja koko aijan tuloo lisää.

Inssin ei tartte palijo käyrä kouluja, mutta tiatokonekiältä ne joutuu opetella, jotta ne osaa jutella tiatokonehen kans. Lukiakin inssin kuulemma pitää osata, että ne tiätää mistä on kyse, ku kaikki asiat on sekaasin. Rohkeita insinöörien pitää olla, ettei ne pelijästy, jos asiat on niin sekaasin, ettei voi ollakaan tai jos ne joutuu puhumahan viarahia kiäliä ulukomaan kiälellä, jotta ne tiätääs mitä pitää teherä.

Hyvät silimät pitää inssiillä olla kans, jotta ne näkis hamehen läpi. Tätä minen oikeen ymmärtäny (kirj. huom.). Eikä ne saa pelijätä konttorin naistyäntekijöötä, ku ne on niiren kans töis. Kirijoottaja-Tero tykkää insinöörin palakasta. Ne saa kuulemma enemmän ku kerkiävät kuluttaa. Se johtuu siitä, että useemmat ihimiset pitää insinöörin tyätä vaikiana, paitsi insinöörit, jokka tiätää kuinka heleppoa se on.

Inssin tyäs ei Teron mukahan oo palijon sellaasta mistä se ei tykkääsi. Paitsi se, että flikat tykkää inssiistä ja kaikki haluaa mennä naimisihin miäsinssin kans ja niiren on ajettava pois kaikki ne naiset, jotta ne ei oo häiriöksi.

Lopuksi Tero toivoo, ettei tulisi allerkiseksi konttoripölylle, koska se tuloo sairahaksi niiren koirastakin. Jos näin huanosti pääsis käymähän, ei Terosta voisikaan tulla insinööriä ja sen pitääs mennä oikeisihin töihin.

Tämä pani mut tuumaamahan, notta onko se sittenkään kovin järkevää haluta niin kovaa insinööriksi, ku niitä tuloo koko aijan lisää tualta AMK:sta eli Auta Mua Kärestä-koulusta. Tästä Vilukissikin mainitti omas plokisnansa. Jos kovin palijo on kärestä autettavia, ei ihimisten (niiren ei AMK-ihimisten) käret pian riitä. Mullakin on jo yks valamis autettava ja toinen on sellaaseksi tulos. Mutta jos ne onkin Vilukissin Lauran mainittemia muiren auttajia, se oliskin tosi hyvä juttu. Meillä olis isännän kans vanhuuren apu turvattu omasta takaa.