Moon tuahruksis... ku teeveeohojelmien tekijät ei kysy multa kuinka juoni pitääs mennä. Molsin palijo paree käsikirijoottaja ku ne. Niiren miälikuvitus on aivan p.stä... tai sitä ei siis oo ollenkaa. Ne vain matkii toisia ohojelmia.

Vaikka minkä kanavan valittoo, nii kaikis on sama juani... pysyy hyvin kärryyllä vaikka surffaaloo kanavien välillä. Kaikis ohojelmis juanitellahan, erotahan, tapetahan, mennähän kaikkien naapurien kans sänkyhyn vuarootellen, välillä ollahan sairaalas, tulipalos tai kolaris ja ku on kosittu, häät on heti huamenna... ja kaikki viimeesen päälle koristelut ja tarjoolut. Nii ja häävalat tai mikkä ne sanoo siälä alttarilla, ne osaa ulukoa sanasta sanahan.Onkhan ne opetellu ne varooksi jo ulukoa..

Kotimaaset sarjat matkii toisiansa ja vähän niitä ulukolaasiaki. Ulukolaaset ei kyllä oo vissihi koskaa matkinu meirän kotimaasia. On se kumma. Pitääs taas mun olla asialla ja kirijoottaa niille, jotta ne vois tulla vähä lainaamaha meiltä hyviä juania.

Moon tosi hyvä antamaha palautesta nuasta ohojelmista. Justihin äsköönki pistin kipakan arvostelun yhyrestä ohojelmasta. Mä en viitti mainita sitä nimeltä, ku jollekki voi tulla paha miäli, jos vaikka sattuus olla mun kans eri miältä. En tiärä lukooko niitä kukaan koskaa, mutta ku sai kirjoottaa, se on niiku terapiaa haavootetulle sialulle. Ne voi nauraa ilikikurisesti, jotta taas joku pikkusialu on aukaassu sanaasen arkkunsa ja kuvitteloo, jotta palauttehesta olis jotaki hyätyä.

Eihä niitä tiätysti kukaan noteeraa, mutta sillä yhtiöt ja muut asiakaspalautesta kyselevät saa pestä kätensä, jotta joo, kyllä meille saa antaa palautetta, on meillä sellaane laatikko tuala ovipiäles. Mutta eihän se velevoota mihinkää muutoksihin.. ei sellaasta lakia tiäremmä oo.. viälä. Mun pitääs varmaha pyrkiä sinne lainlaatijooren joukkohon, sais kunnon lakia tähän maahan... Sitte molsin pryhtevää, jotta oon ollu laatimas kunnon lakia, nii jotta olokaa hyvä ja nourattakaa niitä... rangaastuksen uhalla!