Olin viikon katees.

Erämaas, muttei erakkona

Hilijaasuures, muttei äänettömänä

Luannon helemas, mutta rakennetus ympäristös

Sanattomana, muttei puhumattomana

Rauhas, muttei toimettomana

Kaksin, mutta ihimisten ilimoolla

Levännehenä ja huilannehena

kotona taas.