Jokohan olis noususuhurannetta ilimas. Vähä siltä jo tuntuus. Väsymystä on viälä, mutta tänään oli jo selevästi huamattavis tyänilua ja innostustaki havaattavis. Tua väsy menöö sitte kesälomalla nukkumalla kolome ensiimmäästä viikkua, jos vanhat merkit pitää paikkaansa.

Tänään oli eskarilaaset eli tulevat ekaluakkalaaset tutustumas uutehen opettajahansa ja luakkahansa. Kaikki oli meirän koulun eskaria, jotta ei niillä ny hirviästi asiat muutu näin aikuusen näkökulumasta. Mutta kyllä ne vähä oli jännityksis ja viaraskoreeta, ku ne tuli mun luakkahan. Isät ja äireet ei ollu mukana, ku ne oli justihin ollu vanhempaanvartiis ja mun kuva oli esitelty siälä. Johan ne siitä näki kuka niiren kakaroota ens syksynä opettaa. Mä oon luvannu heti alakusyksystä pitää vanhempaanillan, jotta sitte tutustutahan lähemmin.

Mä panin entisen ja nykyysen ammattini ja itteni likohon koko siksi parituntiseksi minkä ne lapset oli mun hyppysis. Molin kirijoottanu jokaasen nimen ja omaniki taululle ja sitte jokaanen sai voorollansa tulla färiliirulla alleviivaamahan oman nimensä. Esti piti tiätysti seliittää mitä tarkoottaa alleviivata. Sillä mä sain seleville, jotta tunnistaako ne nimensä ja färit. Sitte ne sai kirijoottaa nimensä lappuhun siihe pulupeetille, jotta mä tiätääsin ketä mä puhuttelen.

Vaikka ne oli nii koriasti ja innolla mukana, kyllä siältä pompsahti neki, joiren kans tuloo olemahan enemmän vuarovaikutukses. Nuan niinku kaunihimmin sanottuna. Niiren nimetkin mä opiin jo tänään, jostaki syystä.

Laulettihin ja leikittihin kynätehtävien välillä. Ne oli tosi innokkahia niinku ny tuan ikääset yleensäkki. Mä kauhiasti ihimettelin ja kehuun niitä, jotta ku ne niin hianosti osaa olla ja teherä koululaasten hommia. Tuli välitunti ja mä sanoon, jotta saatta tulla viälä seuraavankin tunnin tänne samahan luakkahan ja ne oli aivan onnensnansa, jotta tämä ei loppunukkaa viälä.

Käytävällä ne oli kysyny rehtorilta, jotta saako  ne ottaa nua eskarilaasten hyppynarut!! Rehtori ei heti ollu hoksannu, mutta sitte se oli ollu juanes mukana ja sanonu, jotta saatta te ottaa, mutta tuakaa sitte takaasin ne eskarilaasten loorahan. Ne oli jo nyt ylentäny ittensä ekaluakkalaasiksi. Voi ku ne on niin aitoja ja viattomia. Mä oikeen nautin taas ku saan syksyllä aloottaa nuaren ihanien ihimistaimien kans. Kyllä mä sellaanen alakuope oon. Tällaasia flow-kokemuksia ku sais useemmin.